De EERSTE Aflevering ...
Na programma's als Het Huis van Wantrouwen, Morgen Maandag, Onvoorziene Omstandigheden en Buiten de Zone was het nieuwe programma van Bart de Pauw & Tom Lenaerts één om naar uit te kijken. De verwachtingen omtrent deze Schalkse Ruiters waren zeer hoog gespannen, maar werden al vanaf de eerste aflevering meer dan ingelost.
In dit programma zou er getest worden of iedereen alles gelooft wat men op televisie te zien krijgt. Dit zou gebeuren aan de hand van drie reportages. Om u te helpen een oordeel te vormen was er telkens ook een gast uitgenodigd. In deze eerste aflevering was dat niemand minder dan Dirk Sterckx, de Chef Nieuws van de BRTN.
Om aan te tonen dat televisiebeelden zeer eenvoudig gemanipuleerd kunnen worden, werd er een reclamefilmpje ingeblikt voor Dash met mensen die liever Ariel gebruiken. Meteen werd de kracht van televisie aangetoond.
Naast de aanwezige gast werd ons ook meteen Klein Vlaanderen voorgesteld. Een representatieve selectie voor de Vlaamse bevolking die als graadmeter ging dienen voor het beoordelen van de reportages. Alle leeftijden, beroepscategorieën en provincies zijn hier vertegenwoordigd. Meteen werd Klein Vlaanderen aan een eerste test onderworpen. Wie is er al eens vreemd gegaan ....
Na het bekijken en beoordelen van de reportages die op deze website uitgebreid voorgesteld worden op de Reportage Pagina, kwamen enkele bewoners van Klein Vlaanderen aan het woord om hun visie op de reportages mee te delen.
Na het tussenvraagje van de Schalkse Ruiters over het drugsgebruik van Dirk Sterckx en dat van Klein Vlaanderen brachten we een bezoekje aan de bewoners van het oude huis van onze gast. Meer details over dit bezoek op de Gast Pagina. Wat de collega's en vrienden van Dirk over hem denken komt u ook in geuren en kleuren op deze Gast Pagina te weten.

Bij het maken van de reportages zijn er ook enkele die het niet gehaald hadden. Zo was er een man van Melle (later [Dé Man van Melle]) die beweerde dat hij het Lam Gods teruggevonden had. Ook een reportage over de rijkswacht van Leuven en Tienen die postbodes inschakelde voor ondersteunende taken en een verslag over het wereldkampioenschap verstoppertje spelen in Averbode. Tenslotte was er nog een onthullende reportage over neo-nazi postzegelclubs in Oost-Malle.

Als besluit van het eerste deel werd er nog eens getest of een duo presentatie van het Nieuws op de BRTN niet mogelijk zou zijn. Al vlug werd duidelijk dat het gebrek aan personeel niet het enige obstakel zou zijn. Martine Tanghe zat er in ieder geval ook voor iets tussen.
In het tweede deel werd nog een poging ondernomen om de re-styling van het Nieuws nog wat uit te breiden.
Maar ook de presentatie met achtergrondmuziek was niet voor herhaling vatbaar.

Met de bekendmaking van de winnares van het televisietoestel, Elle Verhaegen uit Mechelen, en het bedanken van de gast, het publiek en de kijkers was deze eerste aflevering tot een goed einde gebracht. Eindelijk weer een programma op televisie waarvoor een groot deel van de Vlamingen de volgende zondagen zou thuisblijven.